Orienteringsløb

Frugt Orienteringsløb i Holmeskoven

Lørdag den 17. september 2016.

Referat af planlægningen og gennemførelsen af Erik Bohn-Jespersen.

Deltagere og resultater 2016

Lang bane:

 • Carsten Borgen            68 min
 • Micki Borgen               73 min
 • Kim Mortesen              85 min
 • Steen Lambert              88 min
 • Frank Løvendahl         112 min
 • Simon og Lars Feldt    116 min
 • Jens Asserbo                117 min
 • Troels Lassen            Ikke gennemført

Kort bane:

 • Peter Bjørn Jensen               60 min
 • Thomas/Necolye Urfeldt     65 min
 • Lotte Hjort                           73 min
 • Anders Christensen              79 min
 • Tine Hasgaard                      85 min
 • Dorte/Noah Morell             120 min
 • Marete Larsen                     142 min
 • Lennert Fischer                   142 min

Begynderbanen:

 • Mogens Bay-Hansen                     40 min
 • Anne/Vibeke Antonsen                 45 min
 • Thomas/Søren/Lasse Rasmussen   55 min
 • Eskild/Dennis/Johan Antonsen     56 min
 • Eskild Hansen                               56 min
 • Johan/Dennis Antonsen                 56 min
 • Gitte Urfeldt/familie                      78 min
 • Viggo Hansen                                79 min
 • Bjørn/Ina/Rie Møller                    111 min
 • Mette/Sibita/Anton Feldt              120 min
 • Anton/Morten Hansen                  Mangler klip
 • Jacob Larsen                                   —–
 • Pernille Kragh                                ——-

Kort referat af løbsafholdelsen

Løbet var arrangeret af Maribo Orienterings Klub, MOK i tæt samarbejde med Frugtfestivallen.

Der deltog ca. 50 personer i alle aldre på de 3 baner med løbere så langt borte fra som Fåborg,  København og Vordingborg, men eller var de fleste deltage fra lokalområdet .

Efter løbet var der frisk frugt til alle givet af Gasa Nord Grønt, Sakskøbing.

Vinderen af den lange bane på  ca. 6,9 km blev Carsten Borgen(formand for MOK) i tiden 68 min

Vinderen af den korte bane på ca.4,8 km  blev Peter Bjørn Jensen fra O-63 Vordingborg i tiden 60 min-

Vinderen af begynderbanen på ca. 4,1 km blev Mogens Bay-Hansen i tiden 40 min.

Efter løbet blev der trukket lod bandt de modtagne tipskuponer om en middag for 2 på Hotel Saxkjøbing skænket af Hotellet. De heldige vindere blev Anne og Vibeke Antonsen, Mågevej 12, 4990 Sakskøbing som gennemførte begynderbanen på 45 min.

Et referat fra løbet med samtlige tider og placeringer for deltagerne kan ses på Maribo Orientering Klubs hjemmeside: www. Maribook.dk

Under forudsætning af at vi kan få Krenkerup Gods tilladelse vil Maribo Orientering Klub prøve at gennemføre til tilsvarende løb i september 2017 i forbindelse med den 10. Frugtfestival.

Tilladelser, korttegning og løb 2012 – 2014.

I vinteren 2011/2012 søgte Maribo Orienterings Klub Krenkerup Gods ved Patrick R. Grinling om tilladelse til at tegne kort over og bruge Holmekoven ved Sakskøbing til et træningsløb om året.

Tilladelsen forelå i maj 2012 efter at Godset  havde forespurgt jagtlejerne.

Med hjælp til mig fra Finn Jørgensen passiv medlem af MOK og Jens Kristensen fra Nykøbing blev der i vinteren 2012/2013 foretaget rekognoscering og korttegning af JC.

Første træningsløb blev gennemført lørdag den 20. april 2013 med start fra Sportshal A.

Der deltog 10 på børnebanen, 11 på den korte/svær og 4 på den lange/svær.

Andet træningsløb blev gennemført lørdag den 26. april 2014 med start fra parkeringspladsen ved Nystedvej 47. Der deltog omring 20 løbere på de 3 baner

Planlægningen af løbet i 2016.

Da der i forbindelsen med Frugtfestivallen i Sakskøbing i 2015 både havde været maratonløb og cykelløb rettede jeg i maj 2016 henvendelse til Festivallens leder Karin Hvidtfeldt for et samarbejde om et O-løb.

KH var positiv og da tilladelsen fra Krenkerup forelå den 31. maj fik jeg i løbet af juni en indbydelse/program udarbejdet med hjælp fra KH med indlagt tipskonkurrence.

På kortet fra 2013 var der sket flere små ændringer i skoven, men også en væsentlig stor med en ny hegning mod sydøst var kommet til.

Efter henvendelse til Dansk Orienteringsforbund fik jeg i juni kontakt til forbundets kortkonsulent Gunnar Grue-Sørensen fra Køge, som tilbød at ville hjælpe os med at få rettet kortet op. Ved et møde den 3. august på Hotel Saxkjøbing, hvor Gunnar, Jens Asserbo, Ole Matzen og jeg deltog, indvilligede Gunnar i selv at ville rettet kortet og endda indtegne posterne og stedbetegnelserne på grundkortene til de 3 baner. En stor tak til Gunnar for det.

Den foreløbige indbydelse blev allerede i juni sendt ud til klubbens medlemmer og naboklubberne på Lolland-Falster og Sydsjælland af Pia Kadziola.

Den færdige indbydelse blev i begyndelsen af august lagt på Festivallens hjemmeside af KH.  Kortene og tipskuponen blev færdig i slutningen af august samtidig med at plakater i A3 og A4 blev trykt af Carsten Borgen og jeg sørgede for at de blev hængt op i byens forretninger m.v.

I det færdigtrykte program som en A4 folder for Festivallen var der en flot omtale af vores løbet på lige fod med de to andre motionsarrangementer

En annonce med tilhørende pressemeddelelse var i Sakskøbing Avis den 6. september fuld op med artikler i Lollands Posten og Folketidende ugen efter.

Selve arrangementet.

I ugen op til løbet var det strående sensommervejr med op til 26 grader. På selve dagen var det 20 grader med spredte skyer og en del blæst.

Posterne på de lange baner blev lagt ud onsdag/torsdag, mens begynder banens  poster blev ophængt fredag og kontoleret lørdag formiddag.

På grund af at der i folderen stod starttid kl. 12.00 mod kl. 13.00-1400 på vores indbydelse var der allerede mødt en del op kl. 12.15. Jeg gav dem derfor instruktion og lod de første starte på begynderbanen kl. 12.40 og så gik det eller slag i slag med sidste startende kl. 13.56  på den korte bane. Pia Kadziola og Ole Matzen hjalp med at få de ca. 50 deltagere startet og med at få tiderne regnet ud.

De sidste var tilbage ved 16 tiden. Der var deltage fra Fåborg O-Klub og tidligere Sakskøbing borgere nu boende i København, men eller var det lokale fra Sakskøbing og enkelte fra Vordingborg O-Klub, men få fra vores egen klub og ingen fra Nykøbing. Der var overvejende tilfredshed med banerne blandt deltagerne.

Blandt de udfyldte tipskuponer blev der trukket lod  og Anne og Marete Antonsen fra Mågevej 10 i Sakskøbing der vandt den middagen for 2 på Hotel Saxkjøbing.

Ole inddrog posterne på begynderbanen kl. ca.16.00 og jeg tog de sidste poster ind søndag eftermiddag.

Banelægger Erik Bohn-Jespersen 20/9-2016

Frugtfestival Orienteringsløb i Holmeskoven

Lørdag den 17. september 2016

Vær med i skoven – find skjulte frugter og svar på en frugtquiz

Maribo Orienteriensklub har fået tilladelse af godsejer Patrick R. Grinling, Krenkerup Gods, til at bruge Holmekoven, der omgiver godset, til et træningsløb både for begyndere og øvede.

På orienteringsløbet gælder om hurtigst muligt, at finde fra post til post og derved få den korteste sluttid ved brug af kort og kompas. Posterne og ruten er indtegnet på kortet.
Posterne er markeret med røde skærme, og er placeret ved tydelige terrængenstande som lavninger, grøfteknæk og vandhuller.

Baner:
Lang/svær ca. 6,8 km med 19 poster.
Kort/let ca. 5,5 km med 16 poster
Begynder/børnebane ca. 3,5km med 10 poster.
Kort: Kort tegnet marts 2013 1:10.000 over Holmeskoven revideret 2016.

Startsted: Ved sportshal A i Sakskøbing bykerne.
For nybegyndere er der start mellem kl. 12.30 og 13.00, hvor alle får en instruktion i brug af kort og løbsregler. Kompas er ikke nødvendigt på ”Begynder/børnebanen”

Præmier:
Alle der gennemfører et løb får en frugt sponseret af Gasa Nord Grønt, og en XX frugtbar sponset af Castus. Derudover bliver der trukket lod om en middag for to personer på Saxkjøbing Hotel blandt alle dem der gennemfører en af de 3. baner, og samtidig har alle 6 rigtige på den udleverede frugtquiz.

Info og spørgsmål kan rettes til: Banelægger Erik Bohn-Jespersen, Fjordvej 22 4990 Sakskøbing på telefon 54707039.

Fotos venligst udlånt af DOF.